de leukste scoutinggroep van Den Haag

Clan Ferguson

De Fergusonclan woonde verspreid over heel Schotland. Er bestaan meerdere takken, die waarschijnlijk niet allemaal van dezelfde Fergus afstammen. In het westen beweren veel clanleden dat ze nazaten zijn van Fergus Mor, zoon van Erc. Deze duistere figuur was een stamleider van de oude Scoti, die in de vroege 6e eeuw het koninkrijk Dalriada stichtten. Volgens sommigen zou hij de Schotse kroningssteen Stone of Destiny (steen van het lot) uit Ierland hebben meegebracht.

Een andere populaire theorie suggereert dat de clan afstamde van een 12e-eeuwse prins van Galloway die ook Fergus heette. Hoewel hij de abdij van Dundrennan gesticht had, was zijn reputatie niet al te best, omdat hij zo vaak rebelleerde tegen Malcolm the Maiden (Malcolm IV).

De oudst bekende tak van de clan is Ferguson van Kilkerran uit Ayrshire. Ze verwierven hun landerijen waarschiinlijk in de 12e eeuw. John, zoon van Fergus, tekende rond 1314 een oorkonde voor Eduard Bruce en Fergus, zoon van Fergus, kreeg landerijen in Ayrshire van Eduards broer. John Ferguson van Kilkerran, die in een document uit 1464 genoemd werd, zou van beide af kunnen stammen. Tijdens de burgeroorlog steunden de Kilkerrans de rovalisten en in de eeuw daarna verwierven ze meerdere hoge ambtelijke functies. Sir John Ferguson werd in 1703 een van de baronnen van Nova Scotia in Canada en in 1735 rechter voor het Hooggerechtshof. Zijn nazaat Sir Charles, de zevende baronet, maakte zich verdienstelijk als militair, voordat hij gouverneur-generaal van Nieuw-Zeeland werd.

Verder naar het noorden domineerden vooral de Fergusons van Dunfallandy. Ze kwamen uit Atholl en ontleenden hun naam aan landerijen nabij Pitlochry. In de Act of Suppression (1587) werden Fergusons genoemd en tijdens de jacobitische opstanden kwam de familie weer in aanvaring met de Engelse autoriteiten. In Dumfriesshire waren de Fergusons van Craigdarroch de belangrijkste tak. Hun stamboom ging terug tot de tijd van David II (1329-1371). In Aberdeenshire overheersten de Fergusons van Kinmundy, Baddifurrow en Pitfour.

De clan heeft enkele memorabele figuren voortgebracht. Robert Ferguson (1637- 1714) werd de samenzweerder' genoemd vanwege zijn samenzvvering tegen de Stuarts. Adam Ferguson (1723-1816) diende aanvankelijk de Zwarte Wacht, maar maakte later naam als filosoof en historicus. De meest gevierde was Robert Ferguson (1750-1774), de tragische jonge dichter. Hij lanceerde de mode om in de Schotse taal te dichten en was een belangrijke inspiratiebron voor dichter Robert Burns. Hij schreef over Edinburgh, zijn geboortestad en in zijn beroemdste gedicht gaf hij haar de bijnaam Auld Reekie (stinkend oudje). Toen hij 24 was werd hij getroffen door een diep religieuze melancholie en stierf in een gesticht.